JBJ - 41 Nieuwe Hardy's - Angst op het vampierspoor

€ 4,95
  • Franklin W. Dixonde
  • Nieuwe Hardy's deel 41 - Angst op het vampierspoor
  • Nieuwe Hardy's reeks
  • G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V., Den Haag/Djakarta
  • 1e druk 1976
  • illustraties John Hummel
  • Goed gezien leeftijd