JBJ - 12 Nieuwe Hardy's - Het teken op de deur

€ 4,95
  • Franklin W. Dixonde
  • 12 Nieuwe Hardy's - Het teken op de deur
  • Nieuwe Hardy's reeks
  • G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V., Den Haag/Djakarta
  • 3e druk 1976
  • illustraties John Hummel
  • Goed