JBJ - 16 De hardy's deel 16 - de man in het duister

€ 24,95
  • Franklin W. Dixon
  • De man in het duister -  De Hardy's deel 16
  • Getekend op schutblad
  • G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V., Den Haag/Djakarta
  • 1e druk 1963
  • illustraties John Hummel
  • Goed gezien leeftijd