JBJ - 15 de Hardy's deel 15 - De Geheimzinninge wegwijzer

€ 19,95
  • Franklin W. Dixon
  • De Geheimzinninge wegwijzer -  de Hardy's deel 15
  • Naam voorin
  • G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V., Den Haag/Djakarta
  • 2e druk 1963
  • illustraties John Humme
  • lGoed gezien leeftijd