JBM - Miep ter Haar

€ 6,95
  • Mies Loman
  • Miep ter Haar
  • Serie "Voor Rakkers en Bengels".
  • Stukje uit schutblad.
  • Naam voorin
  • H.J.W. Becht, Amsterdam
  • 1e druk 1927
  • illustraties Henri Pieck
  • Goed gezien leeftijd